About this item...

Epistreptus parilis (Karsch, 1881)

Specimen

M
1 mâle - (1 tube)

Taxonomy

Arthropoda
Diplopoda
Spirostreptida
Epistreptus parilis (Karsch, 1881)

Origin

1999-10-01/1999-10-31

Determination