About this item...

Sigmoria austrimontis Shelley, 1981

Set of 3 specimens

Simon E. / Brölemann H.W. 123 & 123bis
M
3 mâles - (2 tubes)

Taxonomy

Arthropoda
Diplopoda
Polydesmida
Sigmoria austrimontis Shelley, 1981

Origin

North Carolina

Determination