About this item...

Barbacenia gardneri Seub.

Specimen

MNHN-P-P00104876
AME (America)
Donné par Mme Simard, sa fille, en 1907

Taxonomy

Velloziaceae
Barbacenia gardneri Seub.

Origin

fl

Determination history

Mello-Silva 1998
Goethart 1908 HOLOTYPE
Ok, R. Mello-Silva, 1998