About this item...

Brachyotum strigosum (L.f.) Triana

Specimen

MNHN-P-P00136425
AME (America)

Taxonomy

Melastomataceae
Brachyotum strigosum (L.f.) Triana

Origin

Bogota
fl fr
1844

Determination history

Wurdack 1951
Naudin HOLOTYPE
Monogr. Mel. p. 222