About this item...

Argyreia pierreana Bois

TYPE

Specimen

MNHN-P-P00584837
ASI (Asia)

Taxonomy

Convolvulaceae
Argyreia pierreana Bois

Origin

Tonkin : environs de Langson
1902-12-10

Determination history

Staples 08-2015 TYPE
Staples 2005 TYPE

Online references