About this item...

Acantholimon erinaceum (Jaub. & Spach) Lincz.

Specimen

MNHN-P-P00650745
ASI (Asia)

Taxonomy

Plumbaginaceae
Acantholimon erinaceum (Jaub. & Spach) Lincz.

Origin

In Persia ad radices montis Elmont
fl

Determination history

SYNTYPE
Ok., S. Mobayen, 1961 ; F. Tronchet, 2008