About this item...

Acantholimon erinaceum (Jaub. & Spach) Lincz.

Specimen

MNHN-P-P00650747
ASI (Asia)

Taxonomy

Plumbaginaceae
Acantholimon erinaceum (Jaub. & Spach) Lincz.

Origin

fl
1837

Determination history

Spach SYNTYPE
Ok., S. Mobayen, 1961 ; F. Tronchet, 2008