About this item...

Strobilanthes adnata C.B.Clarke

SYNTYPE

Specimen

MNHN-P-P00719245
ASI (Asia)

Taxonomy

Acanthaceae
Strobilanthes adnata C.B.Clarke

Origin

Mont. Khasia
fl
T. Thomson
1000 -3000
3000

Determination

Terao 21-07-1980 SYNTYPE Uncertain status

Online references