About this item...

Vochysia dasyantha Warm.

SYNTYPE

Specimen

MNHN-P-P00733822
AME (America)

Taxonomy

Vochysiaceae
Vochysia dasyantha Warm.

Origin

Brasilia
fl

Determination

Mori 1990 SYNTYPE
Fl. Bras. (Martius) 13(2): 95

Online references