About this item...

Ormosia paraensis Ducke

ISOSYNTYPE

Specimen

MNHN-P-P01817928
AME (America)

Taxonomy

Fabaceae
Ormosia paraensis Ducke

Origin

Bragança (cir. Para), silva non inundabili
fl
1923-2-7

Determination

Rudd 1959 ISOSYNTYPE
Archivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 4: 62–63. 1925. OK C. Stirton 1991

Online references