About this item...

Oxalis perdicaria (Molina) Bertero

Specimen

MNHN-P-P02440288
AME (America)

Taxonomy

Oxalidaceae
Oxalis perdicaria (Molina) Bertero

Origin

In pascuis arenosis frequentis Valparaiso
fert
1830-6

Determination history

Lourteig 1980
ISONÉOTYPE
Bradea 7(2): 550. 2000