About this item...

Myrcia tenuivenosa Kiaersk.

SYNTYPE

Specimen

MNHN-P-P05122786
AME (America)
. .

Taxonomy

Myrtaceae
Myrcia tenuivenosa Kiaersk.

Origin

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
bt

Determination

Santos 2017 SYNTYPE

Online references