About this item...

Grimmia crinita Brid.

Specimen

MNHN-PC-PC0080351
ASI (Asia)
Prêt B06003 pour Eva Maier. Retour 11.08.2010

Taxonomy

Grimmiaceae
Grimmia crinita Brid.

Origin

Beyrouth
Katana, Beyrouth, Liban
1932-9-4

Determination history

Munoz 1999
cf. E. Maier 02-2006
Bizot HOLOTYPE
Grimmia crinita Brid. var. libani Bizot
cf. J. Munoz 1999 et E. Maier 02-2006