About this item...

Schlotheimia serricalyx Müll.Hal.

ISOSYNTYPE

Specimen

MNHN-PC-PC0081573
AME (America)
#B06025, retour 26.09.07

Taxonomy

Orthotrichaceae
Schlotheimia serricalyx Müll.Hal.

Origin

Santa Catharina
in Serra do Oratorio
in Serra do Oratorio ad cataractam fluminis Pelotas
fr
1889-4
ad cataractam fluminis Pelotas

Determination history

Online references