About this item...

Parodiopsis struthanthi (Henn.) G.Arnaud

Specimen

MNHN-PC-PC0084481
AME (America)
Prêt M11-16 pour Hyde, Thailande. Retour le 08.04.2014

Taxonomy

Parodiopsis struthanthi (Henn.) G.Arnaud

Origin

Serra dos Orgaos. Estado de Rio de Janeiro
1899-8
Em Struthianthus

Determination history

Saranyaphat Boonmee 10.XI.2011
"Parodiopsis struthanti (Henn.)"