About this item...

Madotheca densifolia Steph.

ISOSYNTYPE

Specimen

MNHN-PC-PC0103052
ASI (Asia)

Taxonomy

Porellaceae
Madotheca densifolia Steph.

Origin

Yunnan : les bois de Kou-toui, au-dessus de Mo-So-Yn
1889-7-19

Determination

Online references