About this item...

Elapsoidea trapei Mane, 1999

HOLOTYPE

Specimen

Mâle

Taxonomy

Reptilia
Squamata
Elapidae
Elapsoidea trapei Mane, 1999

Origin

Sénégal oriental
Ndébou
1993-01-01
12° 31' 0.012'' N ; 12° 27' 0'' E

Determination