About this item...

Hadogenes tityrus Simon, 1888

HOLOTYPE

Specimen

Taxonomy

Arthropoda
Arachnida
Scorpiones
Ischnuridae
Hadogenes tityrus Simon, 1888

Origin

Kalahari

Determination