About this item...

Vaejovis kochi Sissom, 1991

PARATYPE(S)

Specimen

Taxonomy

Arthropoda
Arachnida
Scorpiones
Vaejovidae
Vaejovis kochi Sissom, 1991

Origin

Jilotepec

Determination