About this item...

Urva edwardsii

Specimen

MNHN-ZM-2005-854

Taxonomy

Mammalia
Carnivora
Herpestidae

Determination history