About this item...

Presbytis melalophos Raffles, 1821

Specimen

MNHN-ZM-2005-945

Taxonomy

Mammalia
Primates
Cercopithecidae
Presbytis melalophos Raffles, 1821

Origin

Sumatra
1821-09