En savoir plus...

Notiomys megalomyx

Spécimen

MNHN-ZM-MO-1882-2632

Taxonomie

Mammalia
Rodentia
Cricetidae

Origine

Détermination

Notiomys megalomyx