About this item...

Felis bieti Milne-Edwards, 1892

HOLOTYPE

Specimen

MNHN-ZM-MO-1891-391

Taxonomy

Mammalia
Carnivora
Felidae
Felis bieti Milne-Edwards, 1892

Origin

Setchuan (Tibet)
Tongololo

Determination