About this item...

Melias tristis Lesson, 1831

SYNTYPE

Specimen

MNHN-ZO-MO-1997-1197
1749
Rhopodytes tristis tristis
Melias tristis
Indéterminé
Adulte

Taxonomy

Cuculiformes
Cuculidae
Melias tristis Lesson, 1831
Malcoha sombre - Green-billed Malkoha

Origin

Bengale
[1818-1825]

Determination history

Lesson 1830 SYNTYPE
Nom actuel
Phaenicophaeus tristis tristis (Lesson, 1830)