Iguana Laurenti, 1768

Zoology

Taxonomy

Reptilia 102
Squamata 102
Iguanidae 102

102 Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Reptiles and amphibians (RA) 73
Vertebrates - Others (ZA) 29