Rhamphostomella

Zoology

Taxonomy

Bryozoa 3
Gymnolaemata 3
Cheilostomata 2
Cheilostomatida 1
Smittinidae 1
Umbonulidae 2

Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Bryozoans Brachiopods (IB) 1
Paleontology (F) 2