Rosseliana

Zoologie

Taxonomie

Bryozoa 14
Gymnolaemata 14
Cheilostomata 8
Cheilostomatida 6
Antroporidae 10
Microporidae 4

14 Spécimens inventoriés en collections

Collection Nombre de spécimens (ou lots)
Bryozoans Brachiopods (IB) 6
Paleontology (F) 8