Aoteatilia rimatara K. Monsecour & D. Monsecour, 2018

Zoologie

Références bibliographiques

, . - Columbellidae (Mollusca: Gastropoda) from French Polynesia. Gloria Maris 56(4): 118-151
 

Localité type

French Polynesia, Australes, Rimatara, 22°37’S, 152°49.1’W, 920-930 m [BENTHAUS: stn DW 2020].

Type porte-nom

HOLOTYPE MNHN-IM-2000-33634

Autres spécimens de la série typique

PARATYPE(S) MNHN-IM-2000-33635
PARATYPE(S) MNHN-IM-2000-33636

Taxonomie

Mollusca 3
Gastropoda 3
Neogastropoda 3
Columbellidae 3
Aoteatilia 3

Spécimens inventoriés en collections

Collection Nombre de spécimens (ou lots)
Molluscs (IM) 3