Chalybeus cornutus Cuvier, 1829

Zoology

Name-bearing types

SYNTYPE MNHN-ZO-2011-560
SYNTYPE MNHN-ZO-2011-561