Chromodoris britoi Ortea & Pérez, 1983

Zoology

Bibliographic references

, . - Dos Chromodoridae "violeta" del Atlantico nordeste. Vieraea 12(1-2): 61-74
 

Type locality

Agua Dulce, Tenerife (28°N, 16° 31'W), 23 .7.1980

Name-bearing type

HOLOTYPE MNHN-IM-2000-27893

Taxonomy

Mollusca 1
Gastropoda 1
Chromodorididae 1
Chromodoris 1

Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Molluscs (IM) 1