Cistudo diardii Duméril & Bibron, 1835

Zoology

Name-bearing type

SYNTYPE MNHN-RA-0.9104

Other specimens of the type series

TYPE MNHN-RA-0.9107