Euthymia saussurei Finot, 1903

Zoology

Name-bearing types

SYNTYPE(S) MNHN-EO-CAELIF2165
SYNTYPE(S) MNHN-EO-CAELIF2166
SYNTYPE(S) MNHN-EO-CAELIF2167
SYNTYPE(S) MNHN-EO-CAELIF2168