Gennaeus Beli Oustalet, 1898

Zoology

Name-bearing type

SYNTYPE MNHN-ZO-MO-1899-719