Nesoluma densiflorum H.J.Lam & B.J.D.Meeuse

Botany