Ocypterus albiventer Lesson, 1831

Zoology

Name-bearing types

SYNTYPE MNHN-ZO-2014-514
SYNTYPE MNHN-ZO-2016-524