Plectrurus trilineatus Beddome, 1867

Zoology

Name-bearing types

SYNTYPE MNHN-RA-1895.112
SYNTYPE MNHN-RA-1895.113