Plectrurus wynaudensis Beddome, 1863

Zoology

Name-bearing types

SYNTYPE MNHN-RA-1895.108
SYNTYPE MNHN-RA-1895.109