Polytrera castellana Seyrig, 1928

Zoology

Bibliographic references

, - Études sur les Ichneumonides (Hymen.). III. Eos, Revista española de Entomologia 4: 375-398.
 

Name-bearing types

SYNTYPE(S) MNHN-EY-EY9545
SYNTYPE(S) MNHN-EY-EY9546