Rosulabryum billarderii (Schwägr.) J.R.Spence

Botany