Rothschildia kounhiensis Mocquard, 1905

Zoology

Name-bearing types

SYNTYPE MNHN-RA-1905.234
SYNTYPE MNHN-RA-1905.235
SYNTYPE MNHN-RA-1905.236