Sphecothera virescens Vieillot, 1834

Zoology

Name-bearing types

SYNTYPE MNHN-ZO-2012-677
SYNTYPE MNHN-ZO-2012-681
SYNTYPE MNHN-ZO-2012-698