Tetraogallus Henrici Oustalet, 1892

Zoology

Name-bearing types

SYNTYPE MNHN-ZO-MO-1891-379
SYNTYPE MNHN-ZO-MO-1891-380