About this item...

Pelidnota (Pelidnota) polita orozcoi Soula, 2009

HOLOTYPE

Specimen

M
Columbia

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Coleoptera
Scarabaeidae
Rutelinae
Rutelini
Pelidnota polita
Pelidnota (Pelidnota) polita orozcoi Soula, 2009

Origin

Determination

Soula 2009 HOLOTYPE
Pelidnota (Pelidnota) polita orozcoi Soula, 2009
, - Les Coléoptères du Nouveau Monde. Rutelini 3. Révision des Pelidnotina 3. Saintry, AEFCT : 137 p.