About this item...

Paradorodocia fairmairei Montreuil, 2010

HOLOTYPE

Specimen

M
Madagascar, Diego-Suarez

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Coleoptera
Scarabaeidae
Rutelinae
Adoretini
Paradorodocia fairmairei Montreuil, 2010

Origin

Diego Suarez
1893-01-01/1893-12-31

Determination

Montreuil O. 2010 HOLOTYPE
, - Révision du genre Paradorodocia Machatschke, 1957 (Insecta, Coleoptera, Rutelidae, Adoretinae). Zoosystema, 32 (1) : 87-99.