About this item...

Paradorodocia elongata Montreuil, 2010

PARATYPE(S)

Specimen

M
Madagascar

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Coleoptera
Scarabaeidae
Rutelinae
Adoretini
Paradorodocia elongata Montreuil, 2010

Origin

Determination

Montreuil O. 2010 PARATYPE(S)
, - Révision du genre Paradorodocia Machatschke, 1957 (Insecta, Coleoptera, Rutelidae, Adoretinae). Zoosystema, 32 (1) : 87-99.