About this item...

Exechia lateralis (Meigen, 1818)

SYNTYPE(S)

Specimen

= fusca (Meig., 1804)

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Diptera
Mycetophilidae
Exechia lateralis (Meigen, 1818)