About this item...

Xomacris cryptica Amédégnato & Poulain, 1986

HOLOTYPE

Specimen

F

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Romaleidae
Romaleinae
Procolpini
Xomacris cryptica Amédégnato & Poulain, 1986

Origin

Oyapock
Trois Sauts
1977-09-01/1977-09-30

Determination