About this item...

Vilerna polita Descamps & Amédégnato, 1989

HOLOTYPE

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Acrididae
Ommatolampidinae
Ommatolampidini
Vilerna polita Descamps & Amédégnato, 1989

Origin

Córdoba
Monteria
1968-01-15

Determination