About this item...

Marshallopsis letourneuxi Cecalupo & Perugia, 2014

HOLOTYPE

Specimen

MNHN-IM-2000-26476
1.47

Taxonomy

Mollusca
Gastropoda
Cerithiopsidae
Marshallopsis letourneuxi Cecalupo & Perugia, 2014

Origin

Marquesas Archipelago, Ua Pou, Haakuti
68
Marquesas Is., Ua Pou, Haakuti, 68 m

Determination

HOLOTYPE
, . - Cerithiopsidae and Newtoniellidae (Gastropoda: Triphoroidea Gray) from French Polynesia area (South Pacific Ocean). Novapex 15(1): 1-22
 
Citation: p. 10 fig. 12, 43-44 (d.o.)