About this item...

Xarifia comata Humes, 1962

HOLOTYPE

Specimen

MNHN-IU-2007-3486

Taxonomy

Arthropoda
Maxillopoda
Cyclopoida
Xarifiidae
Xarifia comata Humes, 1962

Determination